BUDI PROMJENA

KOJU ŽELIŠ VIDJETI U SVIJETU

“Look deep into nature, and then you will understand everything better.”
Albert Einstein

“Environmental engineers conduct research, advise on, design and direct implementation of solutions to prevent, control or remedy negative impacts of human activity on the environment utilizing a variety of engineering disciplines.”ESCO Classification

Želiš se upisati?

checklist, goals, box-2589418.jpg

Uvjeti za upis

Zašto io?

Gdje ću raditi?

Što stvarno rade inženjeri okoliša?

Inženjeri okoliša se brinu o zaštiti i upravljanju vodom, revitalizacijom vodotoka i vodnih ekosustava. Planiraju postrojenja i provode građevinske projekte u području korištenja hidroenergije, zaštite od poplava, transporta. Bave se opskrbom pitkom vodom i tehnologijom pročišćavanja otpadnih voda, kao i recikliranjem građevinskog materijala i otpada. Planiraju sveobuhvatne mjere protiv prirodnih opasnosti i razvijaju koncepte za održivu uporabu zemljišta, zelene energije i kružno gospodarstvo.

Stručna praksa

Stručna praksa neizostavan je i OBAVEZAN dio studiranja na prijediplomskog i diplomskog studija inženjerstva okoliša.

Kroz stručnu praksu naši studenti u skladu sa svojim interesima i znanjima, odrađuju korisne inženjerske zadatke i pomažu u rješavanju svakodnevnih problema tvrtki, dok nastavnici dobivaju povratnu informaciju o znanjima i vještinama koje današnje tržište rada očekuje od budućih inženjera.

Terenska nastava

Terenska nastava organizira se s ciljem posjeta interesantnim lokacijama ili postrojenjima gdje se studenti uživo upoznaju s potencijalnim radnim mjestima te uče na konkretnim primjerima iz privrede što je zapravo Inženjerstvo okoliša.

Laboratoriji

Na fakultetu djeluju tri laboratorija, gdje studenti kroz nastavu i praktičan rad sudjeluju u istraživanjima tla, vode i zraka. Labosi su opremljeni najmodernijim uređajima te tako omogućuju našim studentima da prate trendove u ispitivanjima i pronalasku štetnih tvari u okolišu.

Znanstveno-istraživačka djelatnost

Znanstveno-istraživačku djelatnost Geotehničkog fakulteta karakterizira širina i raznolikost koja je posljednjih desetak godina postavljena kao temelj interdisciplinarnog pristupa problemima zaštite okoliša i profiliranju Fakulteta u području inženjerstva okoliša. Tradicionalno, od početka svog djelovanja Fakultet je razvijao svoje istraživačke potencijale u poljima građevine, rudarstva, geološkog inženjerstva i prirodnih znanosti.

man, writing, laptop-2562325.jpg

Popularizacijske aktivnosti

Kroz razne događaje na fakultetu ili uz sudjelovanje fakulteta cilj nam je upoznavanje šire zajednice,  naših potencijalnih budućih, ali i sadašnjih studenata s važnošću očuvanja okoliša i samog inženjerstva okoliša.

Studiranje u Varaždinu

Varaždin je grad u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, po mišljenju mnogih, kao stvoren za studiranje i studente.

Trenutno na varaždinskim fakultetima studira oko sedam tisuća mladih, a snažan razvoj logistike trebao bi Varaždin pretvoriti u grad s petnaest tisuća studenata u bližoj budućnosti.