SMOTR@ 2023

Za više informacija kliknite na jednu od grana drveta inženjerstva okoliša!

SMOTR@ 2023
Upravljanje okolišem Prijediplo-mski studij inženjerstva okoliša Studentske nagrade Diplomski studij inženjerstva okoliša Laboratoriji Želite zeleniju i čišću budućnost? Grad Varaždin - studentski grad Promo film Inženjerstvo okoliša Stručna praksa Svjetski dan zaštite okoliša 2023. Gdje nas možete pronaći? Upravljanje vodama Geoinženjer-stvo okoliša Na fakultetu razvijamo napredne i inovativne tehnologije! Web stranica fakulteta

Upravljanje okolišem

Jedan od tri smjera na diplomskom studiju idealan za tebe ako želiš: naučiti izrađivati studije utjecaja na okoliš, primjenjivati metode zaštite prirode u raznim zahvatima u okolišu, pratiti stanja i emisije u okoliš te pripremati odgovarajuća izvješća... Osim ovih tehnikalija, smjer je vrlo interesantan zbog mnogih posjeta raznim stručnim konferencijama koje su povezane s cirkularnom ekonomijom, održivom gradnjom te energetikom i obnovljivim izvorima energije.

Prijediplo-mski studij inženjerstva okoliša

Prijediplomski sveučilišni studij Inženjerstva okoliša traje tri godine, tijekom kojih se stječu znanja iz temeljnih prirodnih, tehničkih i informatičkih znanosti kao preduvjet za razumijevanje osnovnih principa inženjerstva okoliša, koji uključuju temeljna znanja iz zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, zaštite voda, geotehnike, zelene energije i cirkularne ekonomije.

Završetkom studijskog programa stječe se akademski naziv:

Sveučilišni prvostupnik inženjer Inženjerstva okoliša (univ. bacc. ing. amb.)

Diplomski studij inženjerstva okoliša

Završetkom diplomskoga studija bit ćeš osposobljen upravljati okolišem na održiv način i preuzeti osobnu i timsku odgovornost za strateško odlučivanje i uspješnu provedbu zadataka pri izradi elaborata, studija i projekata iz inženjerstva okoliša, kao i primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša te preuzeti društvenu i etičku odgovornost za posljedice.

Završetkom studijskog programa stječe se akademski naziv:

Magistar inženjer/inženjerka Inženjerstva okoliša (mag. ing. amb.)

Laboratoriji

Na fakultetu ćeš se upoznati s radom u četiri naša laboratorija.

Svaki laboratorij je opremljen posebnom opremom ovisno o namjeni pa tako postoje: Geotehnički laboratorij, Laboratorij za Geokemiju okoliša, Laboratorij za Inženjerstvo okoliša te Kemijski praktikum.

Pogledajte kako naši studenti izvode razne vježbe u laboratorijima na našoj YouTube stranici. :)

YOUTUBE KANAL

Želite zeleniju i čišću budućnost?

Drastične promjene pogađaju današnji svijet, a ti želiš pomoći? Super! Dođi i pridruži nam se.

Utjecajem klimatskih promjena bavimo se skoro na svim godinama prijediplomskog i diplomskog studija. Kako ih minimizirat? Kako vratiti okoliš u prvotno stanje te kako ga obnoviti?

Grad Varaždin - studentski grad

Od svog nastanka, razvoja u srednjem vijeku pa sve do danas, Varaždin je oduvijek bio grad kojeg su njegovi stanovnici voljeli, a gosti mu se divili i hvalili ga. Varaždin ima približno 50 000 stanovnika, a kulturno je, obrazovno, gospodarsko, sportsko i turističko središte sjeverozapadne Hrvatske.

Prošeći poznatim varaždinskim Korzom ili utvrdom Starog grada, posjeti jedinstveni muzejski postav Svijet kukaca, otkrij gdje se u gradu skrivaju anđeli... i puno više toga!

Studenti su nam rekli da je noćni život super, tako da je i to osigurano. ;)

Stručna praksa

Osim svih ovih posebnosti na stablu, posebni smo i po održavanju stručne prakse na prijediplomskom i diplomskom smjeru. Praksa se može odraditi u lokalnim poduzećima, poduzećima u vašim mjestima ili možete odabrati varijantu da praksu odradite u laboratorijima na fakultetu te se bolje upoznate sa stručnom i znanstvenom stranom inženjerske struke. Naravno, uz druženje s vrhunskim asistentima i profesorima. Studenti kažu kako je na praksi drugačije i ležernije te se bolje opuste i bolje savladaju tehniku struke u labosima na fakultetu. Nudimo i program Erasmus+ koji vam omogućuje odrađivanje prakse i van Hrvatske!

Svjetski dan zaštite okoliša 2023.

Pogledajte kako su naši studenti ove godine obilježili Svjetski dan zaštite okoliša! Ovogodišnja tema je bila "Beat plastic pollution" te su studenti izradili razne rukotvorine kako bi ponovo oporabili plastiku ili su izradili promo materijale kako bi promovirali svjesnost da se plastika pametnije koristi.

BEAT PLASTIC POLLUTION!

Gdje nas možete pronaći?

Hallerova aleja 7, 42000, Varaždin

Google Maps lokacija

Upravljanje vodama

Jedan od tri smjera na diplomskom studiju idealan za tebe ako želiš: znati primjenjivati legislative iz područja vodnog gospodarstva, projektirati, planirati i izvoditi vodoistražne radove u vodonosnicima u svrhu zaštite i korištenja vodnih resursa, pratiti, analizirati i vrednovati rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda... Osim ovih tehnikalija, smjer upravljana vodama obiluje terenskim radovima i istraživanjima te radom u laboratoriju na analizi voda iz raznih izvora.

Geoinženjer-stvo okoliša

Jedan od tri smjera na diplomskom studiju idealan za tebe ako želiš: planirati, osmišljavati i organizirati terenske istražne radove u geotehničkom inženjerstvu i rudarstvu, prikupljati, analizirati i rješavati zadatke proizašle iz daljinskih istraživanja, procjenjivati rizike i surađivati u izradi studija izvedivosti određenih problema. Osim ovih tehnikalija, smjer geoinženjerstva okoliša najviše obiluje terenskim i laboratorijskim radom te je rad na terenu, prema iskustvima naših studenata, vrlo zabavan.

Na fakultetu razvijamo napredne i inovativne tehnologije!

Tako je, dobro ste pročitali. A kao studenti i vi možete biti dio tih projekata!

Profesori redovito uključuju studente u projekte iz raznih polja; od održivosti, geotehnike, vodnog gospodarstva pa do inovativne tehnologije fotokatalitičke razgradnje mikroonečišćivala.

Reportaža o projektu solarne fotokatalize

Web stranica fakulteta

Posjetite našu stranicu i pronađite sve informacije koje vas zanimaju!

www.gfv.unizg.hr