inženjerstvo okoliša?

inženjerstvo okoliša danas

Inženjerstvo okoliša je jedinstveni interdisciplinarni studij koji obrazuje mlade inženjere okoliša koji imaju važnu ulogu u rješavanju problema vezanih uz zaštitu okoliša. Inženjeri okoliša imaju važno mjesto u zelenoj tranziciji  te će potreba za ovim zanimanjem u narednim godinama sve više rasti. Inženjerstvo okoliša bavi se problemima sprječavanja nastanka onečišćenja tla, vode i zraka, gospodarenjem otpadom, zaštitom okoliša i voda, geotehnikom, zelenom energijom i kružnom ekonomijom. 

Inženjeri okoliša imaju važno mjesto u zelenoj tranziciji te će potreba za ovim zanimanjem u narednim godinama sve više rasti.

Geotehnički fakultet obrazuje stručnjake koji će se baviti inženjerstvom okoliša i zbog toga ima odgovornu zadaću oblikovanja ljudi koji će u budućnosti preuzeti brigu za okolišu i prirodu.

inženjerstvo okoliša kroz povijest

Tradicionalno je to bilo specijalizirano područje unutar građevinarstva  koje se sve do sredine 1960-ih nazivalo sanitarno inženjerstvo, a nakon toga je usvojen točniji naziv inženjerstvo okoliša.

Inženjerstvo okoliša često bude poistovjećeno sa zaštitom okoliša, no to su dva različita pojma i znanstvene discipline, iako na prvu, usko povezane.

Zaštita okoliša se odnosi na širok spektar aktivnosti i inicijativa koje uključuju političke mjere, zakonska rješenja, javne kampanje i projekte, te slične aktivnosti koje imaju za cilj sprječavanje štete na okolišu.

Inženjerstvo okoliša, s druge strane, koncentrira se na tehničke aspekte zaštite okoliša, uključujući razvoj tehnologija i procesa za zaštitu i očuvanje kvalitete životne sredine.