gdje rade inženjeri okoliša?

Inženjeri zaštite okoliša su vrlo traženi u zemlji i inozemstvu. Radna mjesta mogu se naći u tvrtkama za opskrbu energijom, u građevinskim, komunalnim, projektantskim i konzultantskim tvrtkama, u industriji i trgovini, u javnom sektoru, kao slobodni konzultanti, kao stručnjaci u obrazovnim i istraživačkim institucijama.

Završeni studenti Inženjerstva okoliša mogu se pridružiti udruzi AMAC-GFV stvorena je od lat. riječi Almac Matris Alumni Croaticae Facultas Geotechniacae, a označuje udrugu diplomiranih studenata Geotehničkog fakulteta. 
Cilj Udruge jest promocija i intenzivno okupljanje članova, diplomanata Geotehničkog fakulteta s ciljem međusobnog upoznavanja i razmjenjivanja strukovnih iskustava među članovima.

Odnedavno u Registar zanimanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira upisan je standard zanimanja „Inženjer okoliša“. Time se i od strane Republike Hrvatske jamči potrebnost i prepoznatljivost ovoga zanimanja u Republici Hrvatskoj. 

S faksa na posao!

Gdje možeš raditi?

  • komunalna poduzeća
  • centri za gospodarenje otpadom
  • pročišćivači otpadnih voda
  • eksploatacijska polja
  • obnovljivi izvori energije
  • inspektor za zaštitu okoliša
  • ako si iznimno uspješan student zainteresiran za akademsku karijeru, možeš upisati i naš poslijediplomski studij inženjerstvo okoliša
  • institucije lokalne i državne uprave
  • svi poslodavci koji svojim proizvodnim procesom mogu naštetiti okolišu 
Ubrzo nakon završetka studiranja zaposlio sam se kao stručni suradnik u tvrtki CIAK- sektor ekologije koji godišnje gospodari s više od 30.000 tona svih vrsta otpada. 
Ivan Cerovec
stručni suradnik
Radim kao asistent na projektu ,, Reciklirana guma & solarna fotokataliza - ekološka inovacija za pasivnu zaštitu zraka i zdravlja“ čiji je nositelj Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Marija Tomaš
doktorandica
Svoju profesionalnu karijeru i daljnje osposobljavanje sam odmah nakon diplome nastavio u tadašnjem Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo Međimurske županije.
Goran Sabol
predavač
Radim u Hrvatskim vodama, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu, u Službi zaštite od štetnog djelovanja voda na radnom mjestu samostalnog inženjera.
Igor Tošić
samostalni inženjer

Tvoje kompetencije kad završiš?

Završetkom sveučilišnog studija na Geotehničkom fakultetu stječu se osnovna znanja u prepoznavanju, definiranju i rješavanju inženjerskih zadaća u inženjerstvu okoliša.

Ovo je jedinstveni studij koji se bavi temama: održivog razvoja, gospodarenja otpada i kružnog gospodarstva, zaštite okoliša (zraka, vode, tla), geotehnike, energetske učinkovitosti i prilagodbe klimatskim promjenama te otvara vrata u područje tzv. zelenih poslova.

Što je zeleni sektor?

Zeleni sektor jedan je od najperspektivnijih za europski gospodarski razvoj, a njegova vrijednost porasla je i u vrijeme krize. Inženjeri okoliša probleme sagledavaju multidisciplinarno, povezujući znanja iz vrlo različitih područja zbog čega su nezamjenjivi u kreiranju pametnih, održivih i za prirodu neophodnih rješenja.