studiranje

što me čeka?

Kod nas možeš studirati kao redovni i izvanredni student.

Preddiplomski studijski program traje tri godine i nakon njega se stječe akademski naziv prvostupnik inženjera inženjerstva okoliša. Nakon preddiplomskog studija možeš upisati naš diplomski studij inženjerstvo okoliša i izabrati jedan od tri smjera na diplomskom studiju: upravljenje okolišem, upravljanje vodama i geoinženjerstvo okoliša.

Diplomski studij traje 2 godine i nakon njega se stječe akademski naziv magistar inženjer inženjerstva okoliša.

Predmeti prve tri godine:

Matematika, Fizika, Kemija, Osnove zaštite okoliša, Geologija, Opća Ekologija, strani jezik, Geofizika, Tehnička mehanika, Statistika, Geografski informacijski sustavi, Mehanika fluida i mnogi drugi.

Uglavnom, na prijediplomskom radi se na upoznavanju s Inženjerstvom okoliša, a kolegiji su umjereni prema općim kompetencijama potrebnima za rješavanje zadataka s kojima ćeš se susretati tokom studija ili kao inženjer.

Predmeti na diplomskom studiju:

Predmeti na diplomskom studiju uglavnom su nastavak onih koje si već susreo, ali su još više inženjerski orijentirani, tj. susretat ćeš se s više konkretnih primjera iz prakse.