Stručna praksa

Važnost prakse

Odnedavno, studenti prijediplomskog i poslijediplomskog kroz studij imaju obvezu obaviti stručnu praksu u jednoj od partnerskih tvrtki u Hrvatskoj ili inozemstvu.

Cilj jest da studenti svojim znanjima i mogućnostima, odrađuju korisne inženjerske zadatke i pomažu u rješavanju svakodnevnih problema tvrtki, dok nastavnici dobivaju povratnu informaciju o znanjima i vještinama koje današnje tržište rada očekuje od budućih inženjera, čime se omogućuje bolja prilagodba nastavnog programa aktualnim potrebama gospodarstva i tehnološkim trendovima.

Projekt "Stjecanje ključnih praktičnih vještina u području inženjerstva okoliša"

Cilj projekta je stjecanje ključnih znanja i kompetencija studenata tijekom studija kroz razvoj stručne prakse u području inženjerstva okoliša koja uključuje i usavršavanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja visokog učilišta te razvoj partnerstva s poslodavcima.

Rezultat projekta je razvijen institucijski sustav stručne prakse s pripadajućim online sustavom planiranja i praćenja njezine kvalitete te pozitivan utjecaj na povećanje zapošljivosti u području zaštite okoliša, s naglaskom na primjenu inovativnih rješenja u gospodarstvu.

Gdje su moji kolege do sad bili na praksi?

  • ZELENE TEHNOLOGIJE, BIOINSTITUT, PREMIFAB
  • DHMZ, HRVATSKE VODE, HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT
  • ECOMISSION, LUKOM, GEOSFERA, PETGRAD
  • GUMIIMPEX-GRP, VARKOM, NP KRKA, LOCKET SOLUTIONS
  • VODOGRADNJA VARAŽDIN, ĆISTOĆA ZADAR, GKP ČAKOM

I mnoge druge domaće ili inozemne tvrtke ili instituti.