Zašto upisati inženjerstvo okoliša?

Vidiš se na terenu?

Nema spoznaje o prirodnim pojavama bez izmjerenih podataka na terenu, a in situ mjerenja su temelj monitoringa prirodnih procesa. Uzorkovanje tla, vode, hidrološka mjerenja, geodetska istraživanja … (nabrojiti još nešto) je zanimljiv proces u prikupljanju i analizi podataka na kojima se temelji inženjerstvo okoliša.  

Vidiš se u uredu ili laboratoriju?

Analiza izmjerenih podataka, njihova verifikacija, interpretacija i modeliranje slijedeći su korak u izradi mjerodavnih podloga koje se koriste u stručnim elaboratima, studijama, u stručnim i znanstvenim projektima.

Laboratorijska ispitivanja i analize jedan su od ključnih aspekata inženjerstva okoliša te predstavljaju vrlo važan korak kod izrade procjena rizika na okoliš ili zdravlje ljudi.

Ured i teren?

U inženjerstvu okoliša moguće su sve kombinacije, tako da možeš kombinirati uredski i terenski posao. Na osnovi ovih podloga usmjeravaju se istraživanja prema produktima i inovativnim proizvodima u suradnji s gospodarstvom.